Informujemy, że do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 18 października 2018 r., których wartość zamówienia jest równa lub przekraczakwotę 130 000 zł przez zamawiających publicznych, mają zastosowanie przepisy działu I oddziału 2 rozdziału 7 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), stanowiące o obowiązku składania ofert i porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz obowiązkom wynikającym z ustawy Pzp postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link

https://zsp-leczyce.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data publikacji: 27.05.2024 (09:38)Data aktualizacji: 04.02.2022 (23:43)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca: Sylwia Formela
Autor: Sylwia Formelaliczba wejść: 5693
04 lut 2022 (23:43)Sylwia Formela»Przetargi
27 sty 2024 (09:38) »Przetargi

Przejdź do góry strony